مقالات نظامی

فرق رکن وغیر رکن در نماز چیست؟

رکن آن است که اگر عمدا یا سهوا کم و یا زیاد شد نماز باطل است; ولی واجب غیر رکنی اگر عمدا کم یا زیاد شد نماز باطل است; اما اگر سهوا کم یازیاد باشد نماز صحیح است; مثلا اگر یک تکبیره الاحرام اضافه گفتی یا دورکوع انجام دادی یا اصلا تکبیره الاحرام نگفتی یا رکوع انجام ندادی نمازباطل است چه عمدی باشد چه سهوی.اما اگر حمد و سوره یا کلماتی از آن را فراموش کردی و بعد از رکوع متوجه شدی نماز صحیح است.

ركن نماز پنج چيز است

اول: نيت.   دوم: تكبيرة الاحرام.   سوم: قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و قيام متّصل به ركوع، يعنى ايستادن پيش از ركوع.    چهارم: ركوع.    پنجم: دو سجده.

باقی واجب غیر رکنی اند.
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ دی۱۳۸۹ساعت 17:57 PM  توسط میثم اسدبگی  |